"Cuộc sống được hình thành bởi những niềm vui dung dị. Hạnh phúc dược tạo nên từ những thành công nhỏ nhoi."
Tags:   FB, Facebook,
Notes
  1. believe-me-indecember reblogged this from virgo-man and added:
    December Man: //believe-me-indecember.tumblr.com/
  2. anhduynhat reblogged this from hangkeomut
  3. hangkeomut reblogged this from virgo-man
  4. mua-thu-thang-muoi reblogged this from dannie2907
  5. maihuongngth reblogged this from virgo-man
  6. dannie2907 reblogged this from mmydung
  7. mmydung reblogged this from keoobonqq
  8. keoobonqq reblogged this from lavender1208